Meditació

La ment pot ser la nostra amiga o la nostra major enemiga. La meditació ens ajuda a calmar la ment, perquè ens alliberi dels obstacles que ens impedeixen trobar la vertadera felicitat. La major part de nosaltres viu en l’engany que la felicitat està a fora, però la felicitat que aconseguim és temporal i efímera, està limitada per la naturalesa. Per a aconseguir un estat de felicitat duradora i pau absoluta, primer hem de conèixer com calmar la ment, concentrar-nos i anar més enllà dels pensaments. Portant la concentració mental cap a l’interior, cap a l’Ésser, podem aprofundir l’experiència de la concentració perfecta. Aquest és l’estat de Meditació, concentració continuada i sostinguda.

Meditant ens empoderem de les capacitats mentals que a vegades dormen en nosaltres, i som més capaços de gestionar les nostres emocions. Al guanyar control mental quan la ira neixi en nosaltres tindrem eines per transformar-la i no deixar que se’ns endugui durant massa temps. Igualment millorarà la nostra gestió dels conflictes i el més important, s’anirà desdibuixant el soroll constant de pensaments que massa sovint ens goberna i no serveix per a res. No cal estar pensant ni preocupant-se tota l’estona, optimitzarem els pensaments, per alliberar-nos eliminar de nosaltres els perjudicis, les pors i les dinàmiques destructives.  

Quan la superfície d’un llac està en calma, un pot veure el fons molt clarament. Això és impossible quan la superfície està agitada per les ones. De la mateixa manera, quan la ment està en calma, sense pensaments ni desitjos, podem percebre el que som realment, podem estar en una calma embriagadora i és llavors quan connectem amb l’entorn i amb nosaltres d’una forma sincera. No es pot descriure, com tantes coses és una experiència personal.

L’habilitat per a concentrar-se està en tots, no és extraordinària ni misteriosa. La meditació no és alguna cosa que un Yogui hagi d’ensenyar-nos, tothom té l’habilitat per a silenciar els pensaments. Quan la ment està completament concentrada, el temps passa sense que el notem, com si no existís, la respiració s’enlenteix i un pau inmensa ens envaeix.

És una eina poderosa que ens convida a contactar amb el nostre Ser interior amb la nostra essència. La pràctica de la meditació està avui molt difosa sota el nom de mindfulness, això no és una altra cosa que el que els Vedes ja van plasmar en els seus escrit, encara que el Mindfulness es desvincula del camí espiritual que representen els Vedes.

Podem controlar l’agitació mental de dues formes: concentrant la ment ja sigui externa o internament. Internament, ens enfoquem en la respiració, en un mantra, en una imatge o sensació. També podem concentrar-nos en la pròpia ment, però això ja és més difícil, ja hi arribarem! Externament ens enfoquem en un soroll, imatge o olor.

La Meditació és una experiència que no es pot descriure, igual que els colors no poden ser descrits a una persona cega. Tota l’experiència quotidiana està limitada per temps, espai i causa. La nostra consciència i coneixement normals no transcendeixen aquests límits.

Claus de la Meditació:

La regularitat condiciona a la ment per a alentir les seves activitats amb un mínim de retard.

Si no és possible asseure’s a meditar a aquestes hores, tria una hora en què no estiguis involucrat amb activitats diàries, una hora on la ment estigui apta per a calmar-se.

A mesura que es repeteix la meditació, poderoses vibracions s’assentaran en aquesta àrea, una atmosfera de pau i puresa podrà sentir-se.

Seu en una postura ferma, confortable, les cames plegades, la columna i el coll alçats sense tensions.

Abans de començar, demana a la ment mantenir-se quieta per un període de temps determinat amb determinació.

Comença amb cinc minuts de respiració abdominal profunda per a portar oxigen al cervell. Després alenteix el ritme fins que sigui casi imperceptible.

Mantingues la respiració rítmica, inhala en tres segons i exhala en tres segons. Per anar relaxant la ment ves allargant l’expiració.

No forcis a la ment a mantenir-se afable, ja que això es transformarà en ones cerebrals addicionals, impedint la meditació.

Per a les persones que són de naturalesa intel·lectual, serà el Ajna Chakra, el punt entre les celles. Per a les persones més emocionals, s’usa el Anahata o Chakra del Cor.

Si uses un Mantra, repeteix-mentalment, i coordina la repetició amb la respiració. Si no tens un Mantra personal, utilitza So-ham. Encara que la repetició mental és més poderosa, el mantra pot repetir-se en forma audible si un comença a sentir-se somnolent. No canviar contínuament el Mantra.

Quan repetim un mantra moltes vegades la nostra ment s’acostuma, i així sempre que estigui dispersa o atabalada anirà al mantra a calmar-se. Sempre ens serà més fàcil passar d’un pensament a cap, que de molts a cap!

Si medites mitja hora, cada dia, seràs capaç d’afrontar la vida amb pau i fortalesa espiritual. La Meditació és el tònic nerviós i mental més poderós. Obre la porta a un coneixement intuïtiu, la ment es torna calmada i ferma.

Si tens més curiositat

Articles, formacions, receptes i informació general sobre Ioga i Ayurveda