Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per a millorar la seva experiència mentre navega pel lloc web. D’aquestes cookies, les que es classifiquen com a necessàries s’emmagatzemen en el seu navegador, ja que són essencials per al funcionament de les funcions bàsiques del lloc web. També s’utilitzen cookies de tercers que serveixen per analitzar i comprendre com utilitza vostè aquest lloc web. Aquestes cookies s’emmagatzemen en el seu navegador només amb el seu consentiment. També té l’opció d’excloure’s d’aquestes cookies. No obstant això, l’exclusió d’algunes d’aquestes cookies pot afectar la seva experiència de navegació.

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Isabel Santanach Peñacoba amb domicili al Carrer Sant Pere 33 de Palafrugell (CP 17200), adreça electrònica isabel.santanach@gmail.com, www.ayurvedacosmos. com.

 

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tracto les dades?

Contacte. Atenc les consultes de les persones que contacten amb mi, per mitjà del correu electrònic, formularis de contacte de la web o telefònicament. Tracto aquestes dades amb el consentiment de la persona que ens ha dirigit.

Serveis als clients. Registro els clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb aquests clients. La relació comercial comporta incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària. Tracto aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i d’obligacions legals.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comunico dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En la facturació puc comunicar-les a entitats bancàries. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant temps es conserven les dades?

Compleixo l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten sobre la base del consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Les persones de les quals tractem dades tenen els següents drets: A accedir. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per a la qual es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir còpia o saber el termini previst de conservació. A demanar la seva rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes. A demanar la seva supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits i van justificar el tractament.